ووکامرس

نمایش تعداد فروش های اخیر محصول در ووکامرس

نمایش تعداد فروش هفته گذشته در صفحه محصول ووکامرس

در مقالات قبلی، نحوه نمایش تعداد فروش کل محصول را آموزش دادیم. اما اگر بخواهیم فقط تعداد فروش های اخیر محصول (یک هفته گذشته) را نمایش دهیم باید چه چه کاری انجام شود؟

هنگامی که یک فروشگاه ووکامرس با مشتریان زیاد دارید و می خواهید نرخ تبدیل فروش خود را افزایش دهید، این گزینه بسیار بهتر است.

نمایش تعداد فروش های اخیر محصول در ووکامرس

نمایش تعداد فروش هفته گذشته در صفحه محصول ووکامرس

برای نمایش دادن تعداد فروش های هفته اخیر محصول در فروشگاه ووکامرس، قطعه کد زیر را به فایل functions.php قالب وردپرس فعال سایت خود اضافه کنید:

add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'themefars_product_sold_count_1_week', 11 );

function themefars_product_sold_count_1_week() {
global $product;

// GET LAST WEEK ORDERS
$all_orders = wc_get_orders(
array(
'limit' => -1,
'status' => array_map( 'wc_get_order_status_name', wc_get_is_paid_statuses() ),
'date_after' => date( 'Y-m-d', strtotime( '-1 week' ) ),
'return' => 'ids',
)
);

// LOOP THROUGH ORDERS AND SUM QUANTITIES PURCHASED
$count = 0;
foreach ( $all_orders as $all_order ) {
$order = wc_get_order( $all_order );
$items = $order->get_items();
foreach ( $items as $item ) {
$product_id = $item->get_product_id();
if ( $product_id == $product->get_id() ) {
$count = $count + absint( $item['qty'] ); 
}
}
}

if ( $count > 0 ) echo "<p>فروش های اخیر: $count</p>";
}

اکنون اگر صفحه محصولات خود را بررسی کنید خواهید دید که تعداد فروش های هفته اخیر را نمایش می دهد.

همچنین ممکن است بخواهید آموزش های زیر را هم ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *