ووکامرس

تغییر تعداد افزودن به سبد خرید به لیست کشویی در ووکامرس

تغییر تعداد افزودن به سبد خرید به لیست کشویی در ووکامرس

در کنار دکمه افزودن به سبد خرید، یک ورودی وجود دارد که در آن می توانید تعداد محصول را وارد کنید یا اینکه برای افزایش و کاهش روی “+” و “-” کلیک کنید. یک راه بهتر وجود دارد و آن تبدیل این ورودی به یک لیست کشویی است تا کاربر تعداد دلخواه خود را انتخاب کند. در این مقاله نحوه تغییر تعداد افزودن به سبد خرید به لیست کشویی در ووکامرس را آموزش می دهیم.

تغییر تعداد افزودن به سبد خرید به لیست کشویی در ووکامرس

انتخاب تعداد محصول افزودن به سبد خرید در لیست کشویی

برای اینکه بخش مربوط به تعداد انتخاب محصول را به لیست کشویی تبدیل کنید، لازم است تا قطعه کد زیر را به فایل functions.php قالب وردپرس فعال سایت خود اضافه کنید:

function woocommerce_quantity_input( $args = array(), $product = null, $echo = true ) {

if ( is_null( $product ) ) {
$product = $GLOBALS['product'];
}

$defaults = array(
'input_id' => uniqid( 'quantity_' ),
'input_name' => 'quantity',
'input_value' => '1',
'classes' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_classes', array( 'input-text', 'qty', 'text' ), $product ),
'max_value' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_max', -1, $product ),
'min_value' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_min', 0, $product ),
'step' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_step', 1, $product ),
'pattern' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_pattern', has_filter( 'woocommerce_stock_amount', 'intval' ) ? '[0-9]*' : '' ),
'inputmode' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_inputmode', has_filter( 'woocommerce_stock_amount', 'intval' ) ? 'numeric' : '' ),
'product_name' => $product ? $product->get_title() : '',
);

$args = apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_args', wp_parse_args( $args, $defaults ), $product );

// Apply sanity to min/max args - min cannot be lower than 0.
$args['min_value'] = max( $args['min_value'], 0 );
// Note: change 20 to whatever you like
$args['max_value'] = 0 < $args['max_value'] ? $args['max_value'] : 20;

// Max cannot be lower than min if defined.
if ( '' !== $args['max_value'] && $args['max_value'] < $args['min_value'] ) {
$args['max_value'] = $args['min_value'];
}

$options = '';

for ( $count = $args['min_value']; $count <= $args['max_value']; $count = $count + $args['step'] ) {

// Cart item quantity defined?
if ( '' !== $args['input_value'] && $args['input_value'] >= 1 && $count == $args['input_value'] ) {
$selected = 'selected'; 
} else $selected = '';

$options .= '<option value="' . $count . '"' . $selected . '>' . $count . '</option>';

}

$string = '<div class="quantity"><span>تعداد </span><select name="' . $args['input_name'] . '">' . $options . '</select></div>';

if ( $echo ) {
echo $string;
} else {
return $string;
}

}

با اضافه کردن کد بالا، لیست کشویی انتخاب تعداد محصول افزودن به سبد خرید، از 1 تا 20 خواهد بود. به دلخواه می توانید عدد 20 را کاهش یا افزایش دهید.

به پایان این آموزش رسیدیم، امیدواریم که نحوه تغییر تعداد افزودن به سبد خرید به لیست کشویی در ووکامرس را یاد گرفته باشید. همچنین ممکن است بخواهید آموزش های زیر را هم ببینید:

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *