آموزش وردپرس, پایگاه دانش

دانلود نسخه های قدیمی وردپرس (لینک دانلود تمام نسخه ها)

نسخه های قبلی وردپرس

شاید شما به دلیل ناسازگاری نسخه جدید وردپرس با قالب وردپرس یا افزونه وردپرس، یا هر دلیل دیگری به نسخه های قدیمی وردپرس نیاز پیدا کرده باشید، اما ندانید که لینک دانلود نسخه های قبلی وردپرس کجاست. در این مطلب از تم فارس لیست تمامی نسخه های انتشار یافته وردپرس از ابتدا تاکنون به همراه لینک دانلود مستقیم آنها را قرار داده ایم که فقط با یک کلیک می توانید نسخه موردنظر خود را دانلود نمایید.

نسخه های قبلی وردپرس

نسخه های قبلی وردپرس

بروزرسانی

آخرین انتشار

دانلود وردپرس نسخه 5.8.1  » منتشر شده در September 9, 2021

شاخه 5.8

دانلود وردپرس نسخه 5.8.1  » منتشر شده در September 9, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.8  » منتشر شده در July 20, 2021

شاخه 5.7

دانلود وردپرس نسخه 5.7.3  » منتشر شده در September 9, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.7.2  » منتشر شده در May 12, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.7.1  » منتشر شده در April 15, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.7  » منتشر شده در March 9, 2021

شاخه 5.6

دانلود وردپرس نسخه 5.6.5  » منتشر شده در September 9, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.6.4  » منتشر شده در May 12, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.6.3  » منتشر شده در April 15, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.6.2  » منتشر شده در February 22, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.6.1  » منتشر شده در February 3, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.6  » منتشر شده در December 8, 2020

شاخه 5.5

دانلود وردپرس نسخه 5.5.6  » منتشر شده در September 9, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.5.5  » منتشر شده در May 12, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.5.4  » منتشر شده در April 15, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.5.3  » منتشر شده در October 30, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.5.2  » منتشر شده در October 29, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.5.1  » منتشر شده در September 1, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.5  » منتشر شده در August 11, 2020

شاخه 5.4

دانلود وردپرس نسخه 5.4.7  » منتشر شده در September 9, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.4.6  » منتشر شده در May 12, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.4.5  » منتشر شده در April 15, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.4.4  » منتشر شده در October 30, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.4.3  » منتشر شده در October 29, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.4.2  » منتشر شده در June 10, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.4.1  » منتشر شده در April 29, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.4  » منتشر شده در March 31, 2020

شاخه 5.3

دانلود وردپرس نسخه 5.3.9  » منتشر شده در September 11, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.3.8  » منتشر شده در May 12, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.3.7  » منتشر شده در April 15, 2021

دانلود وردپرس نسخه 5.3.6  » منتشر شده در October 30, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.3.5  » منتشر شده در October 29, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.3.4  » منتشر شده در June 10, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.3.3  » منتشر شده در April 29, 2020

دانلود وردپرس نسخه 5.3.2  » منتشر شده در December 18, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.3.1  » منتشر شده در December 12, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.3  » منتشر شده در November 12, 2019

شاخه 5.2

دانلود وردپرس نسخه 5.2.4  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.2.3  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.2.2  » منتشر شده در June 18, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.2.1  » منتشر شده در May 21, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.2  » منتشر شده در May 7, 2019

شاخه 5.1

دانلود وردپرس نسخه 5.1.3  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.1.2  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.1.1  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.1  » منتشر شده در February 21, 2019

شاخه 5.0

دانلود وردپرس نسخه 5.0.7  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.0.6  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.0.4  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.0.3  » منتشر شده در January 9, 2019

دانلود وردپرس نسخه 5.0.2  » منتشر شده در December 19, 2018

دانلود وردپرس نسخه 5.0.1  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 5.0  » منتشر شده در December 6, 2018

شاخه 4.9

دانلود وردپرس نسخه 4.9.12  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.9.11  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.9.10  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.9.9  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.9.8  » منتشر شده در August 2, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.9.7  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.9.6  » منتشر شده در May 17, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.9.5  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.9.4  » منتشر شده در February 6, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.9.3  » منتشر شده در February 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.9.2  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.9.1  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.9  » منتشر شده در November 16, 2017

شاخه 4.8

دانلود وردپرس نسخه 4.8.11  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.8.10  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.8.9  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.8.8  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.8.7  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.8.6  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.8.5  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.8.4  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.8.3  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.8.2  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.8.1  » منتشر شده در August 2, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.8  » منتشر شده در June 8, 2017

شاخه 4.7

دانلود وردپرس نسخه 4.7.15  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.7.14  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.7.13  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.7.12  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.7.11  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.7.10  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.7.9  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.7.8  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.7.7  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.7.6  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.7.5  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.7.4  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.7.3  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.7.2  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.7.1  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.7  » منتشر شده در December 6, 2016

شاخه 4.6

دانلود وردپرس نسخه 4.6.16  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.6.15  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.6.14  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.6.13  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.6.12  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.6.11  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.6.10  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.6.9  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.6.8  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.6.7  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.6.6  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.6.5  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.6.4  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.6.3  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.6.2  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.6.1  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.6  » منتشر شده در August 16, 2016

شاخه 4.5

دانلود وردپرس نسخه 4.5.19  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.5.18  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.5.17  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.5.16  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.5.15  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.5.14  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.5.13  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.5.12  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.5.11  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.5.10  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.5.9  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.5.8  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.5.7  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.5.6  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.5.5  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.5.4  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.5.3  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.5.2  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.5.1  » منتشر شده در April 26, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.5  » منتشر شده در April 12, 2016

شاخه 4.4

دانلود وردپرس نسخه 4.4.20  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.4.19  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.4.18  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.4.17  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.4.16  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.4.15  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.4.14  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.4.13  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.4.12  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.4.11  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.4.10  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.4.9  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.4.8  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.4.7  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.4.6  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.4.5  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.4.4  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.4.3  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.4.2  » منتشر شده در February 2, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.4.1  » منتشر شده در January 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.4  » منتشر شده در December 8, 2015

شاخه 4.3

دانلود وردپرس نسخه 4.3.21  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.3.20  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.3.19  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.3.18  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.3.17  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.3.16  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.3.15  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.3.14  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.3.13  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.3.12  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.3.11  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.3.10  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.3.9  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.3.8  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.3.7  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.3.6  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.3.5  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.3.4  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.3.3  » منتشر شده در February 2, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.3.2  » منتشر شده در January 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.3.1  » منتشر شده در September 15, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.3  » منتشر شده در August 18, 2015

شاخه 4.2

دانلود وردپرس نسخه 4.2.25  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.2.24  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.2.23  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.2.22  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.2.21  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.2.20  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.2.19  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.2.18  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.2.17  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.2.16  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.2.15  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.2.14  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.2.13  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.2.12  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.2.11  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.2.10  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.2.9  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.2.8  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.2.7  » منتشر شده در February 2, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.2.6  » منتشر شده در January 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.2.5  » منتشر شده در September 15, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.2.4  » منتشر شده در August 4, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.2.3  » منتشر شده در July 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.2.2  » منتشر شده در May 7, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.2.1  » منتشر شده در April 27, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.2  » منتشر شده در April 23, 2015

شاخه 4.1

دانلود وردپرس نسخه 4.1.28  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.1.27  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.1.26  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.1.25  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.1.24  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.1.23  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.1.22  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.1.21  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.1.20  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.1.19  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.1.18  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.1.17  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.1.16  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.1.15  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.1.14  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.1.13  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.1.12  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.1.11  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.1.10  » منتشر شده در February 2, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.1.9  » منتشر شده در January 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.1.8  » منتشر شده در September 15, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.1.7  » منتشر شده در August 4, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.1.6  » منتشر شده در July 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.1.5  » منتشر شده در May 7, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.1.4  » منتشر شده در April 27, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.1.3  » منتشر شده در April 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.1.2  » منتشر شده در April 21, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.1.1  » منتشر شده در February 18, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.1  » منتشر شده در December 18, 2014

شاخه 4.0

دانلود وردپرس نسخه 4.0.28  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.0.27  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.0.26  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 4.0.25  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.0.24  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.0.23  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.0.22  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 4.0.21  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.0.20  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.0.19  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.0.18  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.0.17  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.0.16  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.0.15  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.0.14  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 4.0.13  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.0.12  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.0.11  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.0.10  » منتشر شده در February 2, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.0.9  » منتشر شده در January 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 4.0.8  » منتشر شده در September 15, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.0.7  » منتشر شده در August 4, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.0.6  » منتشر شده در July 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.0.5  » منتشر شده در May 6, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.0.4  » منتشر شده در April 27, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.0.3  » منتشر شده در April 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.0.2  » منتشر شده در April 21, 2015

دانلود وردپرس نسخه 4.0.1  » منتشر شده در November 20, 2014

دانلود وردپرس نسخه 4.0  » منتشر شده در September 4, 2014

شاخه 3.9

دانلود وردپرس نسخه 3.9.29  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.9.28  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.9.27  » منتشر شده در March 13, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.9.26  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.9.25  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.9.24  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.9.23  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.9.22  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.9.21  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.9.20  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.9.19  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.9.18  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.9.17  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.9.16  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.9.15  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.9.14  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.9.13  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.9.12  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.9.11  » منتشر شده در February 2, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.9.10  » منتشر شده در January 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.9.9  » منتشر شده در September 15, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.9.8  » منتشر شده در August 4, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.9.7  » منتشر شده در July 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.9.6  » منتشر شده در May 7, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.9.5  » منتشر شده در April 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.9.4  » منتشر شده در April 21, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.9.3  » منتشر شده در November 20, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.9.2  » منتشر شده در August 6, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.9.1  » منتشر شده در May 8, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.9  » منتشر شده در April 16, 2014

شاخه 3.8

دانلود وردپرس نسخه 3.8.31  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.8.30  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.8.29  » منتشر شده در March 21, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.8.28  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.8.27  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.8.26  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.8.25  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.8.24  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.8.23  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.8.22  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.8.21  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.8.20  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.8.19  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.8.18  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.8.17  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.8.16  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.8.15  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.8.14  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.8.13  » منتشر شده در February 2, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.8.12  » منتشر شده در January 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.8.11  » منتشر شده در September 15, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.8.10  » منتشر شده در August 4, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.8.9  » منتشر شده در July 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.8.8  » منتشر شده در May 7, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.8.7  » منتشر شده در April 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.8.6  » منتشر شده در April 21, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.8.5  » منتشر شده در November 20, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.8.4  » منتشر شده در August 6, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.8.3  » منتشر شده در April 14, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.8.2  » منتشر شده در April 8, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.8.1  » منتشر شده در January 23, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.8  » منتشر شده در December 12, 2013

شاخه 3.7

دانلود وردپرس نسخه 3.7.31  » منتشر شده در October 14, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.7.30  » منتشر شده در September 5, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.7.29  » منتشر شده در March 21, 2019

دانلود وردپرس نسخه 3.7.28  » منتشر شده در December 13, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.7.27  » منتشر شده در July 5, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.7.26  » منتشر شده در April 3, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.7.25  » منتشر شده در January 16, 2018

دانلود وردپرس نسخه 3.7.24  » منتشر شده در November 29, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.7.23  » منتشر شده در October 31, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.7.22  » منتشر شده در September 19, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.7.21  » منتشر شده در May 16, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.7.20  » منتشر شده در April 20, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.7.19  » منتشر شده در March 6, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.7.18  » منتشر شده در January 26, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.7.17  » منتشر شده در January 11, 2017

دانلود وردپرس نسخه 3.7.16  » منتشر شده در September 7, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.7.15  » منتشر شده در June 21, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.7.14  » منتشر شده در May 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.7.13  » منتشر شده در February 2, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.7.12  » منتشر شده در January 6, 2016

دانلود وردپرس نسخه 3.7.11  » منتشر شده در September 15, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.7.10  » منتشر شده در August 4, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.7.9  » منتشر شده در July 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.7.8  » منتشر شده در May 7, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.7.7  » منتشر شده در April 23, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.7.6  » منتشر شده در April 21, 2015

دانلود وردپرس نسخه 3.7.5  » منتشر شده در November 20, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.7.4  » منتشر شده در August 6, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.7.3  » منتشر شده در April 14, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.7.2  » منتشر شده در April 8, 2014

دانلود وردپرس نسخه 3.7.1  » منتشر شده در October 29, 2013

دانلود وردپرس نسخه 3.7  » منتشر شده در October 24, 2013

شاخه 3.6

دانلود وردپرس نسخه 3.6.1  » منتشر شده در September 11, 2013

دانلود وردپرس نسخه 3.6  » منتشر شده در August 1, 2013

شاخه 3.5

دانلود وردپرس نسخه 3.5.2  » منتشر شده در June 21, 2013

دانلود وردپرس نسخه 3.5.1  » منتشر شده در January 24, 2013

دانلود وردپرس نسخه 3.5  » منتشر شده در December 11, 2012

شاخه 3.4

دانلود وردپرس نسخه 3.4.2  » منتشر شده در September 6, 2012

دانلود وردپرس نسخه 3.4.1  » منتشر شده در June 27, 2012

دانلود وردپرس نسخه 3.4  » منتشر شده در December 11, 2012

شاخه 3.3

دانلود وردپرس نسخه 3.3.3  » منتشر شده در June 27, 2012

دانلود وردپرس نسخه 3.3.2  » منتشر شده در April 20, 2012

دانلود وردپرس نسخه 3.3.1  » منتشر شده در January 3, 2012

دانلود وردپرس نسخه 3.3  » منتشر شده در December 12, 2011

شاخه 3.2

دانلود وردپرس نسخه 3.2.1  » منتشر شده در July 12, 2011

دانلود وردپرس نسخه 3.2  » منتشر شده در July 4, 2011

شاخه 3.1

دانلود وردپرس نسخه 3.1.4  » منتشر شده در June 29, 2011

دانلود وردپرس نسخه 3.1.3  » منتشر شده در May 25, 2011

دانلود وردپرس نسخه 3.1.2  » منتشر شده در April 26, 2011

دانلود وردپرس نسخه 3.1.1  » منتشر شده در April 4, 2011

دانلود وردپرس نسخه 3.1  » منتشر شده در February 23, 2011

شاخه 3.0

دانلود وردپرس نسخه 3.0.6  » منتشر شده در April 26, 2011

دانلود وردپرس نسخه 3.0.5  » منتشر شده در February 7, 2011

دانلود وردپرس نسخه 3.0.4  » منتشر شده در December 29, 2010

دانلود وردپرس نسخه 3.0.3  » منتشر شده در December 8, 2010

دانلود وردپرس نسخه 3.0.2  » منتشر شده در November 30, 2010

دانلود وردپرس نسخه 3.0.1  » منتشر شده در July 29, 2010

دانلود وردپرس نسخه 3.0  » منتشر شده در June 17, 2010

شاخه 2.9

دانلود وردپرس نسخه 2.9.2  » منتشر شده در February 15, 2010

دانلود وردپرس نسخه 2.9.1  » منتشر شده در January 4, 2010

دانلود وردپرس نسخه 2.9  » منتشر شده در December 18, 2009

شاخه 2.8

دانلود وردپرس نسخه 2.8.6  » منتشر شده در November 12, 2009

دانلود وردپرس نسخه 2.8.5  » منتشر شده در October 20, 2009

دانلود وردپرس نسخه 2.8.4  » منتشر شده در August 12, 2009

دانلود وردپرس نسخه 2.8.3  » منتشر شده در August 3, 2009

دانلود وردپرس نسخه 2.8.2  » منتشر شده در July 20, 2009

دانلود وردپرس نسخه 2.8.1  » منتشر شده در July 9, 2009

دانلود وردپرس نسخه 2.8  » منتشر شده در June 11, 2009

شاخه 2.7

دانلود وردپرس نسخه 2.7.1  » منتشر شده در February 10, 2009

دانلود وردپرس نسخه 2.7  » منتشر شده در December 10, 2008

شاخه 2.6

دانلود وردپرس نسخه 2.6.5  » منتشر شده در November 25, 2008

دانلود وردپرس نسخه 2.6.3  » منتشر شده در October 23, 2008

دانلود وردپرس نسخه 2.6.2  » منتشر شده در September 8, 2008

دانلود وردپرس نسخه 2.6.1  » منتشر شده در August 15, 2008

دانلود وردپرس نسخه 2.6  » منتشر شده در July 15, 2008

شاخه 2.5

دانلود وردپرس نسخه 2.5.1  » منتشر شده در April 25, 2008

دانلود وردپرس نسخه 2.5  » منتشر شده در March 29, 2008

شاخه 2.3

دانلود وردپرس نسخه 2.3.3  » منتشر شده در February 5, 2008

دانلود وردپرس نسخه 2.3.2  » منتشر شده در December 29, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.3.1  » منتشر شده در October 26, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.3  » منتشر شده در September 25, 2007

شاخه 2.2

دانلود وردپرس نسخه 2.2.3  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.2.2  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.2.1  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.2  » منتشر شده در September 24, 2007

شاخه 2.1

دانلود وردپرس نسخه 2.0.11  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0.10  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0.9  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0.8  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0.7  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0.6  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0.5  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0.4  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0.1  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 2.0  » منتشر شده در September 24, 2007

شاخه 1.5

دانلود وردپرس نسخه 1.5.2  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.5.1.3  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.5.1.2  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.5.1.1  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.5.1  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.5-strayhorn  » منتشر شده در September 24, 2007

شاخه 1.2

دانلود وردپرس نسخه 1.2.2  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.2.1  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.2-delta  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.2-mingus  » منتشر شده در September 24, 2007

شاخه 1.0

دانلود وردپرس نسخه 1.0.2-blakey  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.2  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.0.1-miles  » منتشر شده در September 24, 2007

دانلود وردپرس نسخه 1.0-platinum  » منتشر شده در September 24, 2007

شاخه 0.71

دانلود وردپرس نسخه 0.71-gold  » منتشر شده در September 24, 2007

(1) نظرات کاربران

  1. ناشناس گفت:

    بسیار عالی و کارآمد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *