بعد از خرید تمامی دموهای بالا به صورت بسته آسان نصبی در اختیار شما قرار می گیرد. شما به وسیله بسته آسان نصبی می توانید دمو دلخواه خود را به راحتی فقط با چند کلیک نصب کنید. (دموهای بالا با صفحه ساز محبوب المنتور طراحی شده است)

توجه: ما هیچ محدودیتی روی قالب اجوما قرار نداده ایم و با یکبار خرید می توانید از آن بر روی تمام دامنه های خود استفاده کنید.

با اجوما جلوتر از رقبای خود حرکت کنید!
شما هم به مشتریان راضی تم فارس بپیوندید