بعد از خرید تمامی دموها به صورت بسته آسان نصبی در اختیار شما قرار می گیرد. شما به وسیله بسته آسان نصبی می توانید تمام دموهای بالا را با چند کلیک نصب کنید و صفحه دلخواه را برای صفحه اصلی برگزینید. (دموهای بالا با صفحه ساز محبوب المنتور طراحی شده است)

توجه: ما هیچ محدودیتی بر روی ادفارست قرار ندادیم و با یکبار خرید می توانید از آن بر روی هر چند دامنه که می خواهید استفاده کنید.

با ادفارست جلوتر از رقبای خود حرکت کنید!
شما هم به مشتریان راضی تم فارس بپیوندید